Seznam brigád


Níže je uvedený rozpis prací, které je možno realizovat po dohodě na tel. 777077141 s Polanským Petrem. K tomuto rozpisu budou průběžně doplňovány jména plnitelů práce. Odpracované hodiny budou zapsány,na základě sdělení vedoucích jednotlivých složek, např. emailem na adresu babka.viktor@seznam.cz,nebo písemně. Sdělení bude obsahovat datum, jména zůčastněných, rozsah práce a odpracované hodiny. Seznam odpracovaných hodin jednotlivců najdete zde.


 • Oprava schodiště na balkón
 • Nátěr sloupků mezi Baliharovými a sokolovnou
 • Oprava nátěru kotelny a opláštění
 • Začištění spáry od podřezávání ze strany od Baliharů + odstranění trávy z této spáry
 • Odtok dešťové vody - roh klubovny + kontrola všech svodů + střechy
 • Mřížky pod podlahu Sokolovny
 • Kontrola a oprava bednění
 • Zavěšení gymnabalů
 • Nátěr kovových příčníků oplocení hřiště
 • Oprava a nátěr laviček u ohniště
 • Oprava Branek - venkovních
 • Oprava kanálku - vjezd na hřiště
 • Nátěr přístřešku nad vchodem do klubovny.
 • Vypuštění vodárny + úklid
 • Úklid skladu klubovny
 • Oprava dveří ze sálu na WC
 • Kompletace příslušenství výčepu + chemické vyčištění výčepu
 • Úklid jeviště
 • Vyčistit gymnastický koberec
 • Zamykání dveří na galerku
 • Oprava prasklého skla u lítaček
 • Uchycení šplhacích lan
 • Začištění izolace nad vchodem do klubovny
 • Začištění spáry beto - zeď, WC muži vedel schodů
 • Začištění spáry u hřiště (strop sklepení)
 • Kontrola říms - venek
 • Zabednit zadní vchod na WC